Цаг үеийн ажлын мэдээ

10 сарын ажлын мэдээллээс

Сүмбэр сумын 5 дугаар баг Өгөөмөрийн голыг хашиж хамгаалах ажлыг тус багийн иргэд Өөдлөх Өгөөмөр бүлэг байгуулан хашиж хамгаалахаар гэрээ байгуулан ажиллалаа. Булгийн эхийг...

“Алтан намар” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, түүний харъяа хэлтэс агентлагууд хамтран “Алтан намар” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг Сүмбэр сумын төв...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ