Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР 2014 ОНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 2014 онд Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд нийт 326 665.0 мянган төгрөг төсөвлөгдсөнөөс, 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар хуваарийн дагуу 322...

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 2013 оны тайлан

ÁÀÉÃÀËÜ ÕÀÌÃÀÀËÀÕ, ÍªÕªÍ ÑÝÐÃÝÝÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ЗАРДЛААР 2013 ÎÍД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 2013 оны Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд нийт 285146.1 сая төгрөг...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ