ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

Зах хязгааргүй цахим ертөнцийн нэгээхэн орон зай болох манай хуудсаар зочлон саатаж буй танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар нь Ард иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг ногоон баримжаатайгаар байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүй үеийнхний эрх ашгийн үүднээс байгаль орчныг хамгаалах,түүний нөөц баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсоороо нөхөн сэргээх боломжийг бүрдүүлэх хэрэгт орон нутгийн удирдлага,иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын хүчин чармайлт санаачлагыг чиглүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. Тус салбарын ажилтан, албан хаагчид, байгаль хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ оруулан ажилладаг бүх хүмүүс, иргэд Та бүхэндээ байгаль дэлхий түүний нөөц баялагийг хамгаалах, өсгөн аривжуулах ариун үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байхын ерөөлийг айлтган мэндчилье.

Ногоон ирээдүйн төлөөх сайн үйлс бүхэн арвай будаа мэт арвижин дэлгэрэх болтугай.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН  ГАЗРЫН ДАРГА  Д. МӨНХ-ЭРДЭНЭ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

ТӨСӨВ, САНХҮҮ

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Ан амьтаны холбогдолтой асуултууд

1. Амьтныг ямар хэлбэрээр ашиглаж болох вэ? “Амьтны тухай хууль ”-иар иргэн, хуулийн этгээд нь нэн ховроос бусад амьтныг дор дурьдсан хэлбэрээр агшиглаж болно....

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТАЙЛАНГЫН ХУРААНГУЙ

   НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 1.1 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт: Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны /ЗГҮАХ/-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний...

ГОВЬСҮМБЭРИЙН ЦАГ АГААР

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ

САНАЛ АСУУЛГА

Та манай сайтаас ямар мэдээлэл авах хүсэлтэй байна вэ ?
© Kama

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ