Цаг үеийн ажлын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 05 дугаар сарын...

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хүрээнд хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд: Үүнд: 2018 оны 05 сарын 10-ны өдөр “Авто замын дагуух усалгааны сав...

Энэ жилийн хаврын “Бүх нийтээр мод тарих” өдөр 5 сарын 12-13 нд болно.

“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР” /2017/ Монгол Улсын Ойн тухай хууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63...

“Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга...

"Мод тарих үндэсний өдөр"-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Ойн тухай хууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгийн...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 04 дүгээр сарын...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ 2018.04.23    Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар: Усны тухай хуулийн дагуу Шивээ овоо ХК нь...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2018 оны 03 сарын ажлын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар: 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Аймгийн...

ITM Mongolia -2018 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцлоо

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГААС MONGOLIA “ITM-2018” ОЛОН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2018.04.02                            ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-ИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/52 дугаар тушаалын дагуу 2018 оны 3 дугаар сарын 14-21-ний өдрүүдэд орон даяар “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”...

Мод, сөөгний тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа болов.

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-тэй холбогдуулан Аймгийн Соёл, спорт амралтын хүрээлэнд 2016 оны 05 сарын 03-04-ны өдрүүдэд Мод бутны тарьц суулгац, цэцэг, ногооны...

10 сарын ажлын мэдээллээс

Сүмбэр сумын 5 дугаар баг Өгөөмөрийн голыг хашиж хамгаалах ажлыг тус багийн иргэд Өөдлөх Өгөөмөр бүлэг байгуулан хашиж хамгаалахаар гэрээ байгуулан ажиллалаа. Булгийн эхийг...

“Алтан намар” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, түүний харъяа хэлтэс агентлагууд хамтран “Алтан намар” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг Сүмбэр сумын төв...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ