Цаг үеийн ажлын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөр”-ийн танилцуулга

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн төсөлд иргэн та саналаа өгнө үү ?

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар: Тендер: “Гол горхи, булаг шандны эхийг хамгаалж, тохижуулах, хөв цөөрөм байгуулах” ажлыг УБ хотын “Буман заг” ХХК-иар гүйцэтгүүлэхээр 2018 оны 07...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ

 Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар:             Усан сан бүхий Хаялага, Хүрийн ногоо, Цоорхойн рашаан, Уулзварын гол зэрэг газруудын энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүсэд тэмдэглэгээ бүхий самбаруудыг...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 05 дугаар сарын...

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хүрээнд хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд: Үүнд: 2018 оны 05 сарын 10-ны өдөр “Авто замын дагуух усалгааны сав...

Энэ жилийн хаврын “Бүх нийтээр мод тарих” өдөр 5 сарын 12-13 нд болно.

“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР” /2017/ Монгол Улсын Ойн тухай хууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63...

“Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга...

"Мод тарих үндэсний өдөр"-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Ойн тухай хууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгийн...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 04 дүгээр сарын...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ 2018.04.23    Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар: Усны тухай хуулийн дагуу Шивээ овоо ХК нь...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2018 оны 03 сарын ажлын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар: 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Аймгийн...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ