Тайлан мэдээ

БОАЖГ-ын тайлан 2024 оны 1 сар

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2024 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:         Төрийн албаны тухай хууль, салбарын...

БОАЖГ-ын 10 сарын мэдээ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ Хугацаа:                     2023.09.23-2023.10.23 Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль...

БОАЖГ-ын 2023 оны 9 сарын мэдээ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙНБАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2023 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ Хугацаа:                     2023.08.23-2023.09.25 Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж,...

БОАЖГ-ын 2023 оны 8 сарын мэдээ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2023 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ Хугацаа:                     2023.07.23-2023.08.23 Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль...

БОАЖГ-ын 7 сарын тайлан

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 2023 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль...

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 2023 оны 6 сар

0БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ /2023 оны эхний хагас жил/ Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль  тогтоомж Төсөв...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ

yerli porno