Түгээмэл асуулт, хариулт

Мод тарих, ногоон байгууламжтай холбоотой асуултууд

1. Мод тарьж байгаль орчиндоо иргэн хүний хувьд өөрийн зүгээс хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтэй байна. Хаана хандах вэ? Мод тарих, ойжуулах ажлын саналаа юуны...

Устай холбоотой асуултууд

.1. Хашаандаа худаг гаргах гэсэн юм, ямар байгууллагад хандаж зөвшөөрөл авах вэ? Ус хэрэглээний тоо хэмжээ, чанарыг үндэслэн сум, дүүргийн засаг дарга, аймаг, нийслэлийн...

Байгаль орчны үнэлгээ гэж юу вэ?

1. Ямар үйл ажиллагаанд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийдэг вэ?          Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 4 ангиллаар хийгддэг. Эдгээр нь: Байгаль орчны стратегийн...

Ан амьтаны холбогдолтой асуултууд

1. Амьтныг ямар хэлбэрээр ашиглаж болох вэ? “Амьтны тухай хууль ”-иар иргэн, хуулийн этгээд нь нэн ховроос бусад амьтныг дор дурьдсан хэлбэрээр агшиглаж болно....

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД

МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ