.

ХАНДАЛТ
150239

1. Мод тарьж байгаль орчиндоо иргэн хүний хувьд өөрийн зүгээс хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтэй байна. Хаана хандах вэ? Мод тарих, ойжуулах ажлын саналаа юуны түрүүнд тухайн орон нутгийн Засаг дарга, Байгаль орчны газар, Ойн ангид хандаж өгөөрөй. БОНХЯ-ны зүгээс таны гаргасан саналыг бодлогын хувьд ямагт дэмжинэ.

Дэлгэрэнгүй...

1. Хашаандаа худаг гаргах гэсэн юм, ямар байгууллагад хандаж зөвшөөрөл авах вэ? Ус хэрэглээний тоо хэмжээ, чанарыг үндэслэн сум, дүүргийн засаг дарга, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба тус тус зөвшөөрөл өгнө

Дэлгэрэнгүй...

1. Ямар үйл ажиллагаанд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийдэг вэ?

         Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 4 ангиллаар хийгддэг. Эдгээр нь:

Дэлгэрэнгүй...

Амьтныг ямар хэлбэрээр ашиглаж болох вэ? “Амьтны тухай хууль ”-иар иргэн, хуулийн этгээд нь нэн ховроос бусад амьтныг дор дурьдсан хэлбэрээр агшиглаж болно. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil