.

ХАНДАЛТ
141249

 АЛБАН ХААГЧДЫН “АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ,
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ” ХӨТӨЛБӨР

НЭГ: УДИРТГАЛ
Монгол Улсын “Төрийн албаны тухай” хуулийн 33.6.2-д Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, тэдгээрийн талаар төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлэх бодлогыг уялдуулан зохицуулахаар заасан.

Дэлгэрэнгүй...

Байгаль орчин, уул уурхай, ус, экологи болон төрийн  захиргаа, эрх зүйч мэргэжилтэй иргэдийг Cүмбэр сумын байгаль хамгаалагчийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Сонирхсон иргэд  дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70543063 утсаар болон АЗДТГ-ын  312 тоотод ирж авах боломжтой.

БОАЖГ

 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil