.

ХАНДАЛТ
141249

      Аймгийн  Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажил идвэхитэй хайж байгаа хөдөлмөрийн насны  иргэдийг Хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлж буй Нийтийг хамарсан түр ажлын байр нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Ногоон байгууламжийн арчилгаа усалгааг хариуцан ажиллах түр ажлын байранд урьж  байна.

     Холбогдох мэдээллийг Хөдөлмөрийн хэлтэс болон Ойн ангийн мэргэжилтнээс авна уу

                                                                       Утас 70543063

 

БАЙРШИЛ

Bairshil