.

ХАНДАЛТ
141269

 2014.04.23

  Ус, усны ашиглалт, хамгаалалтын талаар

  УБТЗ-ын Эрчим хүч, ус хангамжийн 2 дугаар анги, “Илчлэг-шивээ” ОНӨҮГ нь ус ашиглах дүгнэлтээ гаргуулж, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргаанаас зөвшөөрлөө авч ажиллаж байна. “Шивээ-Овоо””ХК, “Талын илч” ОНӨҮГ, “Чойр хайрхан” ХК, “Ус-Ду” ОНӨҮГ-ууд дүгнэлтээ гаргуулахаар холбогдох газруудад хандаад байна.

Дэлгэрэнгүй...

2014.03.21

Ус, усны ашиглалт, хамгаалалтын талаар:

Дэлхийн усны өдөр” буюу 3 сарын 22-ыг угтаж Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргаатай хамтран “Усны тухай” хууль тогтоомж, усны үнэ төлбөр, дүгнэлт гаргах гэрээ байгуулах болон Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар Ус ашиглагч аж ахуй нэгж байгууллагуудад 3 сарын 19-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

2014.02.20

     Ус, усны ашиглалт, хамгаалалтын талаар:

       Ус ашиглагч ААНБ-уудад 2014 оны ус ашиглах дүгнэлтээ гаргуулж гэрээ байгуулахыг мэдэгдсэн албан тоотыг ....... аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.

     “Усны тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4, 28,6 заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дүгээр зүйл заалтуудад заасны дагуу 2013 оны 1 сарын 1-нээс 2013 оны 12 сарын 31-ны өдрийг хүртэл хийгдсэн дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээний хуулбарыг Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны Усны мониторинг зохицуулалтын хэлтэст хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

2014.01.22

Ус, усны хэрэглээ, хамгаалалтын талаар:

  1. 1.“Илчлэг Шивээ” ОНӨҮГазартай байгуулсан ус ашиглах гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Гэрээний дагуу 15849226 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлнэ.
  2. 2.Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран тус аймгийн Баянтал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Чойр хайрхан ХХК-ийн ноос ноолуурын үйлдвэр, Бигом Чойр ХХК-ийн төмрийн хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil