.

ХАНДАЛТ
141269

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ
6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2015.06.24

    Ан агнууруурын бүс нутгийн  менежментийг хариуцагч Степ номад ХХК, Хээнцийн уул нөхөрлөлтэй хамтран ээлжит нөхөрлөлийн өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр нөхөрлөлийн гишүүдэд БОАЖГ-аас ан амьтны ажиглалт судалгааг тогтмол явуулж хөтлөх ажиглалтын дэвтэр тараасан ба Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн  үндэсний чуулганд оролцон  шагнал хүртсэн тухай танилцуулж баяр хүргэсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль Орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2015 оны 5 дугаар сарын мэдээ

2015.05.22

Ус, усны нөөц ашиглалт, хамгаалалтын талаар;

Аймгийн Соёл, спорт, амралтын хүрээлэнд услалтын систем, дагалдах тоног төхөөрөмж , ус нөөцлөх сав суурилуулах ажлын тендэрийг зарлаж Өлзийт Одон Оргил ХХК-тай хэлэлцээр хийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль Орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2015 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

 

                                                                                                                                                                                 2015.04.22

Ус, усны нөөц ашиглалт, хамгаалалтын талаар:
Усны тухай хуулийн дагуу Ус-ду ОНӨААТҮГ, УБТЗ-ын Эрчим хүч, ус хангамжийн 2 дугаар анги нь Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамаар,  Петротрак ХХК, Чойр Хайрхан ХХК-иуд манай газраар ус ашиглалтын дүгнэлтээ гаргуулан ус ашиглах зөвшөөрлийг аван ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

Говьсүмбэр аймгийн Байгаль Орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2014 оны 3 дугаар сарын мэдээ

 
            Дэлхийн Усны өдрийг тохиолдуулан Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах, зөвлөл байгуулах сэдэвт сургалтыг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагын Бор-Өндөр-1 салбар зэрэг байгууллагуудтай хамтран 03 сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтаар Говьсүмбэр аймгийн хүн амын усан хангамжийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, Усны аюулгүй байдлын зөвлөлийг сонгох, цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөх санал аван ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil