.

ХАНДАЛТ
141269

Байгаль хамгаалах намрын уламжлалт аян энэ жил  "Байгаль хамгаалал орон нутагт" сэдвээр орон даяар зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

 Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зорилгоор инженерийн хийцтэй  худаг гаргах ажлын тендэрийг зарлаж Эхний Эхэн ХХК-тай хэлэлцээр хийн  ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Одоогоор худаг гаргах ажлын гүйцэтгэл 50%-тай явагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

 Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх хэлбэрийн бизнес эрхлэгч иргэн, ААНэгж холбогдох төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийн хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн “Бизнес эрхлэгчдийн  зөвлөлгөөн"-ийг Аймгийн ЗДТГазраас зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

Эх  байгалиа хайрлаж- Эрүүл амьдарцгаая “
Эко аялал болов

            Аймгийн Экологийн  боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын  сургуулиудын Эко бүлгүүдийн   сурагчид өсвөр үеийнхний байгаль орчинтойгоо зөв харьцах эх дэлхий , байгалиа  хайрлан  хамгаалах сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, цэвэр цэмцгэр, зүй зохистой ашиглах, боловсрол , хүмүүжил хандлагыг сургах замаар эрүүл аюулгүй, таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор 2015 оны 05 дугаар сарын 30 нд тус газраас  эко аялал зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil