.

ХАНДАЛТ
141269
Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар: Чойр хайрхан ХХК, Баялаг эмээлт ХХК, MDFE ХХК, Петротрак ХХК зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд 1.816.485 төгрөгний усны гэрээ байгууллаа. Дэлгэрэнгүй...
  • Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд:

Жил бүрийн 06 дугаар сарын 17-ны өдрийг Олон улсад Цөлжилттэй тэмцэх өдрийг тохиолдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Тохижилт Сүмбэр ОНӨҮГазаруудтай хамтран Сүмбэр Гарден цогцолборын 3500 м2 газрыг зүлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Дэлгэрэнгүй...

Тарьц, суулгацын үзэсгэлэн: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг угтан Тарьц суулгац борлуулдаг мэргэжлийн байгууллага болон нутгийн иргэдтэй хамтран “Тарьц суулгацын үзэсгэлэн”-г 2016 оны 05 сарын 3-4-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

         Байгаль хамгаалах "Хаврын сарын" аяны хүрээнд энэ жилийн Бүх нийтээр мод тарих өдрийг Аймгийн Засаг даргын захирамжаар "Иргэн бүр нэг мод ургуулах"  хөдөлгөөн  болгон өрнүүлж сумдуудад дэд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. 

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil