.

ХАНДАЛТ
141269

2016 оны хавар зарлагдсан “Ногоон гоёл-Ногоон соёл” болзолт уралдааныг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар хамтран дүгнэж ажиллаа.  Тус уралдаанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 1-р байр, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2-р байр, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 3-р байр, Татварын хэлтэс тусгай байрыг эзэлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Байгаль хамгаалах Намрын сарын аяны хүрээнд байгаль хамгаалахад чиглэсэн бүх нийтийг хамарсан ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй...

Ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар:

Аймгийн төвийн усан хангамжийн эх үүсвэрийг тэжээгдлийн  мужаар нь 24 эргэлтийн цэг, 2 мэдээллийн самбар байршуулах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр УС-ДУ ОНӨҮГ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж гүйцэтгэлийг хүлээн авлаа.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil