.

ХАНДАЛТ
150239

Сүмбэр сумын 5 дугаар баг Өгөөмөрийн голыг хашиж хамгаалах ажлыг тус багийн иргэд Өөдлөх Өгөөмөр бүлэг байгуулан хашиж хамгаалахаар гэрээ байгуулан ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй...

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, түүний харъяа хэлтэс агентлагууд хамтран “Алтан намар” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг Сүмбэр сумын төв талбайд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ

Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын газар, Дорнод аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан “Орон нутагт аялал жуулчлалын салбарын ажлын байрыг нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт зөвөлгөөнд 21 аймгийн БОАЖГазар,Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, тус тус оролцлоо. Говьсүмбэр аймгийн БОАЖГазраас 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй 2017 оны 8 сарын 02-ноос 8 сарын 06-ны өдрүүдэд амжилттай оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй...

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгээр Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл хот хөтөлбөрийг чадавхижуулах төв, Чойбалсан хотын захирагчийн ажлын албанаас хамтран зохион байгуулсан “Эрүүл хотын чиглэлээр туршлага судлах сургалт семинар” Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод 2017 оны 11 сарын 01, 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil