.

ХАНДАЛТ
141251

 

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛААР 2014 ОНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2014.11.18

2014 онд Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд нийт 326 665.0 мянган төгрөг төсөвлөгдсөнөөс, 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар хуваарийн дагуу 322 717.1 мянган төгрөгний санхүүжилт хийгдээд байна. Гүйцэтгэл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан хуваарийн дагуу хийгдэж байна

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil