.

ХАНДАЛТ
150239

               Засгийн газрын 2014 оны 34 дүгээр тогтоолоор баталсан “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэх томоохон ажлын нэг нь“Амьсгалын замын харшлын шалтгаан болсон хот суурин газрын шарилж, луулийн төрлийн ургамлын тоосжилтыг бууруулах” асуудал юм.

Дэлгэрэнгүй...

БАЙРШИЛ

Bairshil