“Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2166

“Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Ойн тухай хууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг “Бүх нийтээр мод тарих”, 2013 оны 178 дугаар зарлиг, аймгийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 01 өдрийн А/144 дугаар

“МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” захирамжтай болон захирамжийн хавсралтаар батлагдсан удирдамж, төлөвлөгөө, хуваарьтай танилцана уу.

Хавсралтууд:

1. БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД МОД ТАРИХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГДСЭН УДИРДАМЖ

2. БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3. НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙД ТАРЬСАН МОД БУТЫГ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЭЗЭНЖҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд 2018.05 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд мод тарих ажлыг зохион байгуулна.

ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

Та өөрийн санал, хүсэлтээ оруулна уу.
Та нэрээ оруулна уу.