Мод, сөөгний тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа болов.

140

Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-тэй холбогдуулан Аймгийн Соёл, спорт амралтын хүрээлэнд 2016 оны 05 сарын 03-04-ны өдрүүдэд Мод бутны тарьц суулгац, цэцэг, ногооны үр, үрсэлгээ худалдаалах үзэсгэлэн худалдааг 2 өдрийн турш зохион байгууллаа.
Үзэсгэлэн худалдаанд Улаанбаатар хотоос Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага болох “Мөнх ногоон мод” ХХК, орон нутгаас 5 иргэн оролцож 17 төрлийн тасалгааны цэцэг, 8 төрлийн хүнсий ногооны үр, үрсэлгээ, 11 төрлийн тарьц суулгац, 5 төрлийн мандлын цэцэг нийт 1100 гаруй ширхэгийг борлуулан 5 100 000 төгрөгийн орлого олсон байна.

Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр 2015 оны Ногоон байгууламжийн ажилд тэргүүлж “Ногоон байгууллага”-аар шалгарсан 5 байгууллагад 800.000 төгрөгийн үнэ бүхий тарьц суулгацаар шагнаж урамшууллаа.

SONY DSC