Зар

202

Хууль бусаар Цагаан зээр агнасан иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэх буюу 1 ширхэг цагаан зээрийг 1,1 сая төгрөгөөр тооцон нөхөн төлбөр ноогдуулж, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох болохыг анхааруулж байна

Иргэд та бүхэн Байгаль орчныг хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийг Аймгийн Байгаль орчны газрын 70543063 утсанд мэдээлнэ үү