Ногоон байгууламжийн ус нөөцлөх сав, шугам хоолойн ажил гүйцэтгэх урилга

26