НОГООН-ТӨГӨЛ НОГООН-ПАСПОРТ” МОДЛОГ УРГАМЛЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТОХИЖИЛТИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ…

78